1399/8/17
🔸 شرکت فولاد لجستیک شرکت نمونه نمونه سال ۹۹ شد.

🔸لوح تقدیر شرکت نمونه در سال ۹۹ توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان خواف به شرکت فولاد لجستیک اهدا شد.

✍🏻به گزارش روابط عمومی، مهندس ابراهیمی به نمایندگی مدیرعامل فولاد لجستیک،لوح تقدیر شرکت نمونه سال ۹۹ را از محمود زاده رئیس اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان خواف دریافت کرد.


روابط عمومی فولاد لجستیک
مطالب مرتبط