1399/4/30
💠 مناقصه  واگذاری عملیات حق العملکاری حمل مواد معدنی از مبداء معادن شرکت های واقع در سنگان به  مقصد فولاد خوزستان دراهواز و فولاد شادگان در دفتر فولاد لجستیک برگزار گردید.
 
🔹روز یک شنبه مورخ 99/04/29 مناقصه واگذاری عملیات حق العملکاری حمل جاده ای حدود 1.000.000 تن مواد معدنی کنسانتره سنگ آهن - گندله از مبدا، معادن و شرکت های واقع در منطقه سنگان خراسان به مقصد شرکت های فولاد خوزستان واقع در اهواز و صنعت فولاد شادگان برای مدت یک سال برگزار گردید.

🔸به گزارش خبرنگار روابط عمومی در این مناقصه عملیات حق العملکاری حمل مواد معدنی از مبداء معادن واقع در سنگان به فولاد خوزستان و فولاد شادگان با حضور 17 نماینده از شرکتهای حمل جاده ای سنگان، سناباد و خواف و همچنین اعضا مدعوین محترم کمیسیون معاملات در دفتر فولاد لجستیک حضور بعمل رسانیدند.

🔹مدیر عامل شرکت فولاد لجستیک جناب آقای دکتر صادقی مجد در خصوص علل و لزوم برگزاری مناقصه درخصوص عملیات حق العملکاری حمل حدود 1.000.000 تن مواد معدنی از مبداء معادن واقع در سنگان به فولاد خوزستان و فولاد شادگان مطالب را بیان فرمودند.
🔹در ادامه ایشان دلایل تعدیل حمل ریلی و استفاده بیشتر از پتانسیل جاده ای از جمله استفاده حداکثری از شرکتها و همچنین کار آفرینی بیشتر را عنوان کردند.
ضمن اینکه تاکید کردند همه ما در کنار هم هستیم و با توجه به پتانسیل و شرکتهای تابعه ذینفع بتوانیم به موقع  مواد اولیه صنایع شرکتهای فولاد خوزستان در اهواز و فولاد شادگان را به مقصد رسانیم تا بهترین بهره برداری ایفا گردد.

🔸روابط عمومی شرکت فولاد لجستیک
مطالب مرتبط