1400/6/24

پیام تقدیر و تشکر مدیریت مجتمع شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد، از فعالیت های انجام گرفته در خصوص الکترونیکی کردن سیستم رزرو بار و صدور بارنامه ، در منطقه سنگان-خواف. 
راه اندازی این سیستم در جهت ارتقای عملکرد فعالیت های مربوط به رزرو بار، تحقق شفافیت بیشتر، ایجاد نظم فوق العاده بین راننده ها هنگام ورود و خروج به سایت، با کمک همکاران محترم مجموعه چند وجهی فولاد لجستیک انجام پذیرفت، که رضایت حداکثری مدیریت شرکت سناباد را به دنبال داشت

مطالب مرتبط