فراخوان مناقصه عمومی

  
مستندات اسناد مناقصه
1 فرم اطلاعات اولیه دانلود
2 روش های ارزیابی فنی پیمانکاران دانلود
 
لیست آگهی مناقصات
ردیف شماره مناقصه عنوان مهلت شرکت دانلود آگهی
1 140235 اجاره دو دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری جهت تخلیه کامیون های سنگ آهن 1400/2/11 دانلود
2 140241 حمل سالانه حدود 800.000 تن آهن اسفنجی و پودر گندله از شادگان به اهواز 1400/2/11 دانلود
3 140247 حمل سالانه حدود 200.000 تن مواد معدنی از اندیمشک به اهواز و شادگان 1400/2/11 دانلود
4 140249 حمل سالانه حدود 50.000 تن گندله از اهواز به شادگان 1400/2/11 دانلود
5 140242 حمل سالانه حدود 1.500.000 تن مواد معدنی از معادن چادرملو - یزد به اهواز و شادگان 1400/2/11 دانلود
6 140243 حمل سالانه حدود 300.000 تن مواد معدنی از معادن چغارت یزد به اهواز و شادگان 1400/2/5 دانلود
7 140244 حمل سالانه حدود 150.000 تن مواد معدنی از معادن اردکان یزد به اهواز و شادگان 1400/2/5 دانلود
8 140245 حمل سالانه حدود 300.000 تن مواد معدنی از معادن زنجان به اهواز و شادگان 1400/2/11 دانلود
9 140246 حمل سالانه حدود 200.000 تن مواد معدنی از معادن بیجار کردستان به اهواز و شادگان 1400/2/11 دانلود
10 140240 حمل سالانه حدود 3.000.000 تن مواد معدنی از معادن سیرجان کرمان به اهواز و شادگان 1400/2/11 دانلود
11 140248 حمل سالانه حدود 50.000 تن مواد معدنی از معادن زرند کرمان به اهواز و شادگان 1400/2/5 دانلود
12 140250 حمل سالانه حدود 70.000 تن کک از ذوب آهن اصفهان به اهواز 1400/2/5 دانلود
13 140251 حمل سالانه حدود 50.000 تن دولومیت از جمبره اصفهان به اهواز 1400/2/5 دانلود
14 140252  حمل سالانه حدود 50.000 تن دولومیت از دهاقان اصفهان به اهواز 1400/2/5 دانلود
15 140253 حمل سالانه حدود 50.000 تن دلومیت از شهرضا اصفهان به اهواز 1400/2/5 دانلود
16 140254 حمل سالانه حدود 50.000 تن مواد معدنی از میانه آذربایجان شرقی به اهواز و شادگان 1400/2/5 دانلود