بازدید سر زده دکتر صادقی مجد مدیرعامل محترم چند وجهی فولاد لجستیک و هیئت همراه امروز دوشنبه 30آبان 1401از پایانه شرکت چند وجهی فولاد لجستیک

بازدید سر زده دکتر صادقی مجد مدیرعامل محترم چند وجهی فولاد لجستیک و هیئت همراه امروز دوشنبه 30آبان 1401از پایانه شرکت چند وجهی فولاد لجستیک

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.