بازدید علی قبادی مدیر عامل شرکت چندوجهی فولادلجستیک از شرکت تعمیراتی لکوموتیو ریل اروند

به گزارش روابط عمومی شرکت چندوجهی فولادلجستیک روز گذشته مورخه 28شهریور 1401 آقای علی قبادی مدیر عامل شرکت چندوجهی فولادلجستیک به همراه معاونت بهره برداری و برنامه ریزی، مدیران واحد فنی مهندسی ومدیر سیر حرکت،جهت کنترل فرآیند تعمیرات اساسی و ویژه ناوگان ریلی شرکت، از شرکت لکوموتیو ریل اروند بازدید بعمل آورد.
🔰در این بازید که به همراه توضیحات کامل و جامع آقای مهندس عیدی مدیر عامل محترم شرکت لکوموتیو ریل اروند از واحد‌های مختلف تعمیراتی،وساخت قطعات سرمایه ای مورد نیاز واگن صورت پذیرفت، آقای علی قبادی در جریان روند تعمیرات و بازسازی و ساخت قطعات قرار گرفتند
🔰پس از این بازدید جلسه ای با مدیرعامل و مدیران هر دو شرکت در سالن جلسات شرکت لکوموتیو اروند برگزار گردید.که آقای علی قبادی از آقای مهندس عیدی و کلیه پرسنل لکوموتیو ریل اروند که با برنامه ریزی هدفمند و مبدرانه آن شرکت که در ساخت و بازسازی قطعات سرمایه ای و که باعث کاهش زمان و هزینه تعمیرات گردیده و نهایتا باعث افزایش آماده بکاری ناوگان ریلی شرکت چند وجهی فولاد لجستیک گردیده است تشکر و قدردانی نمود.
🔰در ادامه این جلسه مدیرعامل محترم شرکت چند وجهی فولاد لجستیک این موفقیت بزرگ ، رساندن درصد آمده بکاری ناوگان ریلی به بیش از ۹۵درصد راه نتیجه زحمت و تلاش و همدلی کلیه پرسنل شرکت چندوجهی و شرکت لکوموتیو ریل اروند دانست
🔰و سپس آقای مهندس عیدی ضمن تشکر و قدردانی ازمدیر عامل محترم آقای علی قبادی بابت پیگیریهای و طریقه راه های ایشان از معاونت بهره برداری ،واحد فنی‌ ومهندسی و واحدسیرحرکت،شرکت چند وجهی فولاد لجستیک که باعث تسریع در روند تعمیرات آن شرکت گردیده است تقدیر و قدردانی نمود.
🔰و در پایان این جلسه آقای علی قبادی با تقدیم لوح سپاس به آقای مهندس عیدی مدیر عامل مدیر شرکت لکوموتیو ریل اروند از تلاش و زحمت آن شرکت تشکر و قدرانی نموند

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.