بازدید مدیرعامل محترم فولاد لجستیک و مهندس پور عبدی از شرکت فولاد قائنات در خصوص حمل دپو انبار گندله و اسفنجی

بازدید مدیرعامل محترم فولاد لجستیک و مهندس پور عبدی مدیر حمل نقل صنعتی فولاد خوزستان و هیات همراه از شرکت فولاد قائنات در خصوص حمل دپو انبار گندله و اسفنجی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.