برگزاری جلسات مدیران، مسئولین و همکاران فولاد لجستیک با استفاده از ویدئو کنفرانس

🔹با توجه به رشد وگستردگی سازمان فولاد لجستیک در حوزه فعالیت های چند وجهی (لجستیکی) و با استفاده‌ ازمزایای تکنولوژی ویدئو کنفرانس میتوان جلسات کاری را به صورت گروهی یا تکی برگزار کرد.

🔹درهمین میان بخش it فولاد لجستیک درسال ۹۹ “سال جهش تولید”  با ایجاد وفراهم سازی از این امکانات در دفاتر و شعب  میتوان ازاین تکنولوژی در:

📌 کاهش فاصله ها و فراهم نمودن امکان حضور همزمان در چندین مکان مختلف 
📌 صرف جویی اقتصادی در هزینه های ایاب و ذهاب 
📌 صرف جویی در وقت حذف خطرات و مشکلات ناشی از مسافرت های شغلی در جهت برقراری ارتباط با همکاران در هر قسمت ازسازمان این امکان را بوجود آوردند.

🔰 روابط عمومی فولاد لجستیک

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.