جلسه بازبینی طرح توسعه ناوگان ریلی و جاده ای با حضور مدیر عامل محترم و اعضاء کارگروه مطالعات فنی و اقتصادی برگزار گردید.

جلسه بازبینی طرح توسعه ناوگان ریلی و جاده ای با حضور مدیر عامل محترم و اعضاء کارگروه مطالعات فنی و اقتصادی برگزار گردید.
در راستای اجرای دستور مدیر عامل محترم شرکت فولاد خوزستان در شورای سیاست‌گذاری سال ۱۴۰۲ وابلاغ به شرکت فولاد لجستیک در خصوص توسعه ناوگان ملکی ریلی و جاده ای کارگروه مطالعات فنی و اقتصادی شرکت
فولاد لجستیک ایجاد و در دو ماه گذشته جلسات مدون و منظم تحت مدیریت جناب آقای دکتر صادقی مجد برگزار گردید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.