حضور آقای مهندس ذرقانی مدیر مسئول و نشیریه صنعت حمل نقل ریلی جهت مصاحبه با علی قبادی مدیرعامل محترم در غرفه شرکت چند وجهی فولاد لجستیک

1401/3/5

حضور آقای مهندس ذرقانی مدیر مسئول و نشیریه صنعت حمل نقل ریلی جهت مصاحبه با علی قبادی مدیرعامل محترم  در غرفه شرکت چند وجهی فولاد لجستیک

🔸 5خرداد 1401، محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.