حضور آقای مهندس زواره معاون سیروحرکت اداره کل واگن ها به همراه مدیر گروه مناطق اداره کل واگن ها آقایان امامی و اکبری

1401/3/4

حضور آقای مهندس زواره معاون سیروحرکت  اداره کل واگن ها به همراه مدیر گروه مناطق اداره کل واگن ها آقایان امامی و اکبری

🔸 3خرداد 1401، محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.