حضور آقای مهندس صفری مدیر گروه کنترل کیفیت اداره کل واگن هاو آقای مهندس رضوانی کارشناس کنترل کیفیت اداره کل راه آهن جمهوری اسلامی در غرفه شرکت چند وجهی فولاد لجستیک

1401/3/4

حضور آقای مهندس صفری مدیر گروه کنترل کیفیت اداره کل واگن هاو 
آقای مهندس رضوانی کارشناس کنترل کیفیت اداره کل راه آهن جمهوری اسلامی در غرفه شرکت چند وجهی فولاد لجستیک

🔸 3خرداد 1401، محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.