حمل و نقل ترکیبی

خلاصه مطالب

اولین محموله حمل و نقل جاده‌ای و دریایی شرکت فولاد لجستیک که به سفارش شرکت صنعت فولاد شادگان و با کمک معاونت خرید فولاد خوزستان از معدن گل گهر به مقصد فولاد شادگان بارگیری شده بود؛ روز دوشنبه ۲۰ آبان ماه ۹۸ توسط کشتی اونگ در اسکله اختصاصی فولاد خوزستان در بندر امام خمینی (ره) تخلیه گردید.

 

جزئیات

اولین محموله حمل و نقل جاده‌ای و دریایی شرکت فولاد لجستیک که به سفارش شرکت صنعت فولاد شادگان و با کمک معاونت خرید فولاد خوزستان از معدن گل گهر به مقصد فولاد شادگان بارگیری شده بود؛ روز دوشنبه ۲۰ آبان ماه ۹۸ توسط کشتی اونگ در اسکله اختصاصی فولاد خوزستان در بندر امام خمینی (ره) تخلیه گردید.

حمل و نقل لجستیک ترکیبی جاده‌ای و دریایی است که از معدن گل گهر سیرجان با تناژ ۴۳ هزار تن از طریق بندر شهید رجایی استان هرمزگان با هدف کاهش زمان، دریافت کل سفارش و افزایش سرعت عمل در حمل محصول به صورت یک جا به بندر امام خمینی (ره) ارسال شده است.

گفتنی است، شرکت فولاد لجستیک با استفاده از حمل و نقل جاده‌ای، محصول گندله را از بندر عباس در منطقه ویژه اختصاصی فولاد خوزستان دپو و با استفاده از حمل و نقل دریایی توسط نوار نقاله های مستقر در بندر امام خمینی (ره) آن را در اسکله اختصاصی فولاد تخلیه و از طریق حمل و نقل ریلی و جاده‌ای به فولاد شادگان رساند.

 

 

حمل ترکیبی از کلیه معادن ( ریلی – جاده ای)
شادگان : احداث سکوی خاکی و اتصال به خط ریلی کشور بصورت ترکیبی به ظرفیت 1،200،000 تن