حمل و نقل دریایی

خلاصه مطالب

حمل دریایی شرکت کشترانی آقانوس آزاد بعنوان بازوی حمل و نقل دریایی شرکت فولاد لجستیک آماده ارائه خدمات میباشد و خدمات حمل و نقل دریایی کالای کانتینری حمل محمولات فله و کالاهای عمومی مخصوصا در صنعت فولاد و صنایع وابسته بصورت تخصصی برای کالاهای وارداتی و صادراتی نقش ایفا مینماید.

 

جزئیات

حمل دریایی
شرکت کشترانی آقانوس آزاد بعنوان بازوی حمل و نقل دریایی شرکت فولاد لجستیک آماده ارائه خدمات میباشد و خدمات حمل و نقل دریایی کالای کانتینری حمل محمولات فله و کالاهای عمومی مخصوصا در صنعت فولاد و صنایع وابسته بصورت تخصصی برای کالاهای وارداتی و صادراتی نقش ایفا مینماید.
این شرکت با در اختیار داشتن مجوز نمایندگی کشتیرانی از سازمان بنادر و دریانوردی امکان ارایه خدمات نمایندگی به مالکان کشتی و همچنین با رابطه مستقیم با خطوط کشتیرانی ارائه خدمات فورواردری جهت جابجایی کالای مشتریان از طریق خطوط اصلی کشتیرانی و با برخورداری از بندر اختصاصی و تجهیزات تخصصی تخلیه و بارگیری کشتیهای فله فولادی و محوطه های اختصاصی در بندر امام خمینی امکان ارائه خدمات بندری و لجستیک را به مشتریان خود برای واردات و صادرات دارا میباشد.
زیر ساخت حمل دریایی:
مجوز راهبردی دریایی
70هکتار اسکله تخصصی
انبار تخصصی محصولات
ظرفیت حمل و نقل کشوری سالیانه 10 میلیون تن محصول و 500 هزار تن محصولات شرکت های اکسین ،گروه ملی  و ….