حمل و نقل ریلی

خلاصه مطالب

راه اندازی و توسعه و نگهداری خطوط ریلی جهت حمل مواد اوليه و محصولات طراحی، ساخت و راه اندازی زیر ساخت های مورد نیاز جهت بارگیری و تخلیه در اقصی نقاط کشور، تامین و تهیه انبار جهت محصولات و مواد اولیه هم جوار با خطوط ریلی، ارائه خدمات حمل بین المللی ریلی به کشور های حوزه cis وuis ، مدیریت حمل و نقل ریلی با تأمین واگن و پشتیبانی لجستیکی فولاد خوزستان

 

جزئیات

خدمات حوزه ریلی:

 

ناوگان لبه بلند شرکت فولاد لجستیک
نوع واکنتعداد واگنمعادن حملمسافت حملتناژ حمل سالیانه(تن)
لبه بلندناوگان ملکی1700چادرملوریلی1،2581،500،000
ترکیبی500100،000
چغارتریلی12،2671،000،000
سنگانریلی1،914750،000
ترکیبی1،190200،000
ناوگان استیجاری500گلگهر 1،650200،000
شادگان 15043،000
    
توضیحات : ناوگان لبه بلند این شرکت سالیانه در راستای تأمین مواد اولیه شرک فولاد خوزستان فعالیت داشته و در این جهت بار جذب شده در کلیه مبادی بالغ بر 2358764  تناژ می باشد.
 
ناوگان لبه کوتاه شرکت فولاد لجستیک
نوع واگنتعدادمسیر های حملتناژ حمل سالیانه (تن)
لبه کوتاه201حمل محصولات صادراتی2،000،000
استیجاری154محصول داخلی به فولاد فراب کاشان
گروه ملی فولاد ایران
نورد لوله اهواز
فولاد اکسین
فواد آذربایجان
فولاد روهینا
فولاد کاویان
لوله سازی اهواز
تراورس بتنی اندیمشک
500،000

توضیحات : واگن های مسطح استیجاری 6 محوره و 4 محوره امکان حمل انواع کالای ترافیکی و سنگین را داراست.
ایجاد سازه تخلیه دستی واگن ها و ایجاد ظرفیت برای فولاد خوزستان
 
ایجاد ظرفیت بارگیری روزانه 40 واگن از محور سنگان معادل: 2.200 تن در روز  66.000 تن در ماهبهره برداری: عملکرد

سال 1397 : 102.668 تن

سال 1398 : 320.195 تن (30 شهریور)