روز حمل و نقل گرامی باد

1400/9/26

*در جهان امروز، بخش حمل و نقل از جمله بخش‏هاي زيربنايي اقتصاد هر جامعه است كه علاوه بر تحت تأثير قراردادن فرايند توسعه اقتصادي، خود نيز در جريان توسعه دچار تغيير و تحول مي‏شود.*

*روز حمل و نقل گرامی باد*

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.