مدیران و مسئولان

مرکز تماس فولاد لجستیک
لوگو شرکت چند وجهی فولاد لجستیک

مریم پیروزی فر

مدیراداری ، منابع انسانی و امور اجتماعی

لیسانس مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

لوگو شرکت چند وجهی فولاد لجستیک

محمد حسنا

سرپرست پایانه

دیپلم

لوگو شرکت چند وجهی فولاد لجستیک

میلاد عاشوری

سرپرست واحد تعمیرات

مهندسی تکنولوژی برق-قدرت

لوگو شرکت چند وجهی فولاد لجستیک

محمدعلی علوانی

سرپرست درب 2

لیسانس حسابداری

لوگو شرکت چند وجهی فولاد لجستیک

سعید نجف زاده

رئیس حمل و نقل

لیسانس حقوق

لوگو شرکت چند وجهی فولاد لجستیک

امین فرامرزی بابادی

سرپرست امور قراردادها

لیسانس حقوق

لوگو شرکت چند وجهی فولاد لجستیک

حسین کشت پرور کسمائی

مدیر واحد فنی و مهندسی

دکترای مهندسی متالوژی مواد

لوگو شرکت چند وجهی فولاد لجستیک

نیما بختیارپور

سرپرست انبارها

لیسانس مهندسی متالوژی

لوگو شرکت چند وجهی فولاد لجستیک

امین بزرگی

سرپرست عملیات ریلی

لیسانس

لوگو شرکت چند وجهی فولاد لجستیک

نادر زائری

لیسانس حسابداری

لوگو شرکت چند وجهی فولاد لجستیک

کاظم رضائی

سرپرست بازرگانی

لیسانس ایمنی-سلامت و محیط زیست صنایع (HSE)

لوگو شرکت چند وجهی فولاد لجستیک
لوگو شرکت چند وجهی فولاد لجستیک

سیدعلی امین زاده

لیسانس مهندسی عمران

مسئول واحد ساختمانی

مسعود ولی پور

لیسانس مهندسی مکانیک

ریئس دفتر مدیرعامل

آنچه بدان مفتخریم...

بزرگترین سرمایه‌ شرکت چند وجهی فولاد لجستیک ، منابع انسانی ارزشمند و غنی این مجموعه می‌باشد. سابقه درخشان مجموعه فولاد لجستیک در سالیان گذشته تنها با نیروی انسانی توانمند ، متخصص و متعهدی میسر بوده که از هیئت مدیره گرفته تا کوچکترین دپارتمان ها فعال و مشغول خدمت رسانی هستند.