نگهداری و تعمیرات

خلاصه مطلب

شركت لکوموتیوریل اروند در تاریخ 1387/11/30 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 345068 مورخ 1387/11/30 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در حال حاضر شرکت لکوموتیوریل اروند(سهامی خاص) جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت چندوجهی فولاد لجستیک (سهامی خاص) است. شماره شناسه ملی به شماره 10103898643 می باشد.

 

جزئیات

موضوع فعاليتهای شركت لکوموتیو ریل اروند طبق ماده 3 اساسنامه بطور خلاصه عبارت است از:

 • بررسی و تهیه مشخصات فنی انواع لکوموتیو، ترن ست، واگن مسافری و باری ماشین آلات ریلی        
 • نگهداری و تعمیرات انواع لکوموتیو، ترن ست، واگن مسافری و باری و دیگر وسائط نقلیه ریلی           
 • طراحی، نصب و راه اندازی تاسیسات و تجهیزات و ماشین آلات کارگاههای تعمیراتی و تولیدی مورد نیاز ناوگان ریلی و غیر ریلی   
 • تهیه، تولید و ساخت انواع مختلف قطعات و لوازم مورد نیاز ناوگان و وسائط نقلیه ریلی       
 • دایر نمودن دفاتر نمایندگی و شعب در داخل و خارج از کشور              
 • سرمایه گذاری و مشارکت و انتقال دانش فنی یا سایر شرکتها و اشخاص حقیقی و اخذ و اعطای هرگونه نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی
 • انجام کلیه امور مجاز بازرگانی از قبیل خرید لکوموتیو، وسائط نقلیه و ماشین آلات و قطعات یدکی ریلی و غیر ریلی و شرکت در مناقصات و مزایده ها در زمینه فعالیتهای موضوع شرکت       
 • بهره برداری از ناوگان ریلی و خدمات پشتیبانی ایستگاهها و کارگاههای تعمیراتی
 • واردات انواع قطعات یدکی مورد نیاز ناوگان ریلی و غیرریلی             
 • دریافت تسهیلات ارزی و ریالی از منابع داخلی(اعم از بانکها و موسسات اعتباری مجاز در قالب عقود اسلامی) و خارجی 
 • فعالیت اصلی شرکت طی دوره مورد گزارش نگهداری و تعمیرات انواع لکوموتیو و واگن های حمل بار بوده است.

فعالیتهای اصلی تامین و نگهداری شركت لکوموتیو ریل اروند عبارت است از:

 • تعمیرات اساسی سالیانه تعداد 637 واگن
 • تعمیرات ویژه واگنها در کلیه خطوط راه آهن
 • تعمیرات ویژه و جاری واگنها در خطوط تعمیری مجتمع فولاد خوزستان
 • کنترل کمی و کیفی کلیه فعالیتهای سرویس چرخ و محور و واگنها در کارگاه های تعمیراتی
 • کنترل کمی و کیفی کلیه فعالیتهای تعمیرات و بازسازی قطعات اصلی واگنها
 • ارائه آمار تعمیرات واگنها
 • تگهداری و آماده بکاری واگنها در حد 90 درصد در سرویس بهره برداری ریلی​
مدیریت کارگاه بازسازی لکوموتیو (شرکت لکو ریل اروند)
بهسازی و بازسازی واگنهای صادراتی – مرحله 1 : 35 دستگاه
تحویل گیری و مدیریت تعمیرات 500 واگن ملکی فولاد خوزستان