خسروان

کارگروه مدیریت استراتژیک بر اساس کارت امتیازی متوازن (BSC)” گروه فولاد خوزستان به میزبانی شرکت گروه توسعه‌ فراگیر فولاد خوزستان (هولدینگ)بامشارکت مدیران عامل شرکت های تابعه و جمعی از مدیران فولاد خوزستان در محل سالن هتل تختی اهواز برگزار گردید.

کارگروه مدیریت استراتژیک بر اساس کارت امتیازی متوازن (BSC)” گروه فولاد خوزستان به میزبانی شرکت گروه توسعه‌ فراگیر فولاد خوزستان (هولدینگ)بامشارکت مدیران عامل شرکت های تابعه و جمعی از مدیران فولاد خوزستان در محل سالن هتل تختی اهواز برگزار گردید.

مهندس بهکارمرام ریس شعب بانک ملی استان خوزستان به همراه جمعی از مدیران شعب با مدیر عامل شرکت چند وجهی فولاد لجستیک جناب دکتر صادقی مجد دیدار و گفتگو کردن که در ادامه این نشست در زمینه بررسی راه های مشترک جهت توسعه ناوگان حمل نقل ریلی و جاده ای شرکت فولاد لجستیک گفت گو کردند

مهندس بهکارمرام ریس شعب بانک ملی استان خوزستان به همراه جمعی از مدیران شعب با مدیر عامل شرکت چند وجهی فولاد لجستیک جناب دکتر صادقی مجد دیدار و گفتگو کردن که در ادامه این نشست در زمینه بررسی راه های مشترک جهت توسعه ناوگان حمل نقل ریلی و جاده ای شرکت فولاد لجستیک گفت گو کردند

جلسه شورای مدیران با حضور مدیر عامل محترم‌ شرکت چند وجهی فولاد لجستیک و عضو جدید هیات مدیره فولاد لجستیک جناب مهندس احمدی ودکترسبحان نظری دبیرانجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل ریلی

جلسه شورای مدیران با حضور مدیر عامل محترم‌ شرکت چند وجهی فولاد لجستیک و عضو جدید هیات مدیره فولاد لجستیک جناب مهندس احمدی ودکترسبحان نظری دبیرانجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل ریلی

دیدار دوستانه دکتر صادقی مجد مدیر عامل شرکت چندوجهی فولادلجستیک وهیأت همراه با سرپرست جدید باشگاه فرهنگی فولاد خوزستان جناب مهندس رادکیا

دیدار دوستانه دکتر صادقی مجد مدیر عامل شرکت چندوجهی فولادلجستیک وهیأت همراه با سرپرست جدید باشگاه فرهنگی فولاد خوزستان جناب مهندس رادکیا

بازدید مهندس عباس زاده مدیرعامل گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان و دکتر صادقی مجد مدیرعامل شرکت چندوجهی فولادلجستیک از قسمت های مختلف شرکت چندوجهی فولادلجستیک

بازدید مهندس عباس زاده مدیرعامل گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان و دکتر صادقی مجد مدیرعامل شرکت چندوجهی فولادلجستیک از قسمت های مختلف شرکت چندوجهی فولادلجستیک