دومین جلسه شورای سیاست گذاری شرکت‌های تابعه گروه فولاد خوزستان در سال ۱۴۰۳

دومین جلسه شورای سیاست گذاری شرکت‌های تابعه گروه فولاد خوزستان در سال ۱۴۰۳ با هدف بررسی و رفع چالش‌های موجود انجام شد. به گزارش خبرنگار روابط عمومی، این جلسه به ریاست امین‌ابراهیمی‌ مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان و با حضور جمعی از معاونان و مدیران ارشد شرکت فولاد خوزستان و مدیران عامل شرکت‌های تابعه گروه فولاد خوزستان، روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ در سالن کنفرانس ساختمان شهید سلیمانی انجام شد.


Copyright © 1999-2023 Foolad-Logistic Co | All rights reserved