شهادت امام علی (ع) تسلیت باد

امشب، شب ناله در فراق پدری مهربان است که غیر از چاه و نخل و ماه، کسی گریه‌اش را ندیده بود


Copyright © 1999-2023 Foolad-Logistic Co | All rights reserved